در پی انتشار خبری در برق نیوز مبنی بر اتمام مهلت سرپرستی رضا ریاحی در مدیریت شبکه ایران امروز پنجمین مدیرعامل این شرکت با حکم معاون برق و انرژی وزیر نیرو به عنوان مدیرعامل، عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران منصوب شد. احتمال تغییرات اساسی در این شرکت در طی ماه های آی وجود دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo