عبدالصاحب ارجمنددر مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گزارشی از 4.5 سال خدمت خود در این شرکت در حضور معاون هماهنگی توزیع توانیر ارائه داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo