سید محمد هاشمی مدیرعامل سابق توزیع تهران بزرگ که روز دوشنبه اول آذر ماه، پس از ٣٦ سال حضور در صنعت برق، از بدنه مدیریت دولتی این صنعت جدا شد این روزها در پی فعالیت در سمت دیگر خود در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo