اينکار باعث مي شود تا زمينه اي ايجاد شود تا نخبگان ما در شرکت هاي دانش بنيان مشغول بکار شوند و يا شرکت هاي دانش بنيان جديدي را ايجاد کنند که بتوانند در صنعت برق کشور و صنعت برق جهان حضور فعال تري را داشته باشند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo