مدیرعامل گروه مپنا در افتتاحیه ششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی ایران گفت: اگر کاهش قیمت برق باعث کاهش سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر شود دولت ها مجبور به پرداخت یارانه بیشتری می شوند و این بازار نیز با نوسان روبه رو خواهد شد. توسعه متوازن در دو حوزه برق حرارتی و برق تجدیدپذیر برای کنترل قیمت برق و اشتغال و … وجود خواهد داشت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo