مهندس ;ستارمحمودی; گفت: حوادث و اتفاقات در همه جای دنیا به عناوین مختلفی بروز می‌کند، اما آثاری که از خود به جا می‌گذارد متفاوت بوده و عمدتاً کشورهایی که دارای زیرساخت‌های بهتری بوده‌اند، آسیب کمتری را هم دیده‌اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo