فرمانده پایگاه بسیج شرکت توانیر با بیان اینکه مدیریت مصرف یک جهاد ملی است، ادامه داد: امسال بحث گرما بی‌سابقه است و افزایش دما افزایش مصرف را به دنبال دارد که باید با مدیریت مصرف کنترل شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo