در جلسه ای با حضور مدیریت عامل شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی، فرماندار ویژه و معاون استاندار خراسان جنوبی در شهرستان طبس و جمعی از مدیران و معاونین ادارات استان مدیر جدید برق این شهرستان معرفی گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo