در این مراسم خانم پاک نعمت مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده بیان داشت:هر کدام از بانوان شاغل باید مصمم تر و کوشاتر از قبل برای رسیدن به اهداف برجسته سازمان که همانا خدمت رسانی به جامعه است تلاش نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo