متاسفانه آگاه نبودن به مسایل ایمنی مربوط به کار با برق فشار قوی موجب بروز این حادثه ناگوار شده که البته مرطوب بودن محیط در اثر بارندگی های اخیر نیز مزید بر علت شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo