بر اساس آمار منتشر شده هر ساله قریب به 100 تا 150 قو در اثر برق گرفتگی در منطقه سرخرود با مرگ مواجه می شوند و تعدادی نیز بر اثر مصدومیت و شکسته شدن بال ها،امکان پرواز از آنها سلب می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo