مدیرکل محیط زیست البرز گفت: نیروگاه منتظر قائم به اندازه کل مشترکین استان گاز مصرف می‌کند که در حال حاضر بخش عمده‌ای از خروجی گاز این نیروگاه بلااستفاده بوده و به هدر می‌رود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo