مدیر واحد برق شرکت مهندسی برسو درباره پروژه‌های در دست اجرای این شرکت اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین پروژه‌های فعال برسو شامل پروژه گندله‌سازی فولاد بوتیا با شرکت میدکو، پروژه گندله‌سازی سنگان، پروژه احیای صبا فولاد و پروژه یزد 1 می‌شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo