مدیردفترمدیریت مصرف و کاهش تلفات توزیع برق استان فارس گفت:شرکت توزیع با اجرای طرح های ذخیره عملیاتی و تعطیلات و تعمیرات صنایع موفق به جلب همکاری 620 مشترک، (حدود 78 درصد از کل مشترکین صنعتی مشمول) با تاثیرگذاری حدود 13 مگاواتی در کاهش پیک گردیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo