احمدي گفت: يکي از فعاليت هاي گسترده وزارت ورزش و جوانان، مديريت اماکن ورزشي است. ما بايد بتوانيم مصارف آب، برق و انرژي را در اين اماکن به شرايط بهينه برسانيم .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo