معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای استان زنجان گفت: مشکلات بیمه ای و تامین منابع مالی مورد نیاز از علل مهم کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت برق کشور و این استان است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo