رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: در شرایط فعلی استقراض راه حل نیست. زمان اقساط بدهی ها سررسید می شود و باید این قرضه را پرداخت کرد و با استقراض نمی توان مشکل صنعت برق را بطور ریشه ای حل کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo