نماینده مسجدسلیمان گفت: تامین برق کارخانه آلومینیوم و پتروشیمی مسجدسلیمان بخشی از تعهدات این دو شرکت است که باید با احداث نیروگاه برق مورد نیاز خود را تامین کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo