مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت : مطیع قانون مجانی بودن مصرف برق در مساجد و تکایا هستیم اما مصرف بی رویه نیز باید مدیریت و استفاده بهینه از این انرژی نیز فرهنگ سازی شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo