غلامرضا مهرداد گفت: بعنوان مثال دیروز 111 میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه ها مصرف شد؛ در حالی که بیشترین میزان تحویل گاز از شرکت ترکمنستانی فقط 15 میلیون مترمکعب در روز بود. گاز چهار نیروگاه شمال کشور قطع شده است و از سوخت جایگزین استفاده می کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo