به گزارش برق نیوز امیر مظاهری مشترکین برق شهرستان بهار را به برق شهری، روستایی و دیماندی(30کیلووات بیشتر) تقسیم‌بندی و اظهار کرد: تعداد کل مشترکین برق شهری 21 هزار و 925 انشعاب، مشترکین برق روستایی 20 هزار و 940 انشعاب و مشترکین برق دیماندی 2 هزار و 309 انشعاب دارند.

وی در خصوص فروش انشعاب و نصب کنتور در سال‌جاری گفت: به صورت مجزا در شهرستان بهار 387 مورد، لالجین 141 مورد و صالح‌آباد 100 مورد فروش انشعاب و نصب کنتور داشته‌ایم.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار بیشترین مصرف برق طی هفت ماه گذشته در این شهرستان را مربوط به بخش کشاورزی دانست و افزود: میزان مصرف برق در بخش خانگی 23.8 درصد، کشاورزی 46.4 درصد، صنعتی 24 درصد، عمومی 3 درصد و سایر مصارف نیز 2.85 درصد بوده است.

وی با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در سطح شهرستان گفت: در این راستا با اجرای طرح کاهش تلفات و پیک بار برق اقدامات خوبی برای کنترل آن صورت گرفته است.

به گزارش برق نیوز، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار مبلغ کل مطالبات در این شهرستان را 5 میلیارد و 900 میلیون تومان دانست و گفت: مطالبات از بخش خانگی 2 میلیارد و 200 میلیون، بخش عمومی(ادارات) 72 میلیون و 200 هزار، بخش کشاورزی یک میلیارد، بخش صنعتی یک میلیارد و 100میلیون، سایر مصارف 700 میلیون و تعرفه آزاد 89 میلیون و 800 هزار تومان است.

وی ادامه داد: 15 هزار و 639 اصله پایه بتونی و چوبی فشار متوسط در این شهرستان وجود دارد که هیچ‌کدام در محل نامناسب قرار ندارند و آسیب‌زا نیستند.

مظاهری تعداد کل پست‌های این شهرستان را هزار و 824 مورد دانست و گفت: هزار و 819 مورد از این پست‌ها هوایی و 23 مورد زمینی است.

وی در خصوص وضعیت برق‌رسانی به مساکن مهر نیز گفت: انشعابات برق به این مساکن از ابتدا تا پایان طرح 790 مورد بوده که در سال‌جاری هیچ موردی وجود نداشته است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار در پایان انشعابات غیرمجاز را در این شهرستان 77 مورد دانست و افزود: همچنین در سال‌جاری 77 مورد تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز داشته‌ایم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo