به گزارش برق نیوز به نقل از ایرنا یک واحد آموزشی در شهر صفی آباد دزفول طی نامه ایی مبلغ 500 هزار ریال از والدین هر دانش آموز بابت هزینه های مدرسه مطالبه کرده است.

والدین یکی از دانش آموزان دبستان مذکور با مراجعه به دفتر ایرنا دزفول ضمن ارایه نامه مذکور که فاقد مهر و امضای مدیر مدرسه می باشد گفت:مدیر دبستان به دانش آموزان تاکید کرده که پرداخت این مبلغ برای پرداخت هزینه برق دبستان اجباری است.

وی که سه دانش آموز در این دبستان مشغول تحصیل دارد و توان مالی پرداخت یک میلیون و 500 هزار ریال برای سه دانش آموز خود را ندارد از مسوولان آموزش و پرورش دزفول در خواست کمک کرد.

در این نامه از والدین دانش آموزان در خواست شده با توجه به عدم تمکن مالی مدرسه مربوطه و به تصویب انجمن اولیا و مربیان در راستای ارایه خدمات بهتر و شایسته تر به سرمایه های زندگیتان جهت اهداف و آرمان های این آموزشگاه مبلغ 500 هزار ریال پرداخت نمایید.

در نامه مذکور همچنین قید شده است:در صورتیکه توان پرداخت یک جای مبلغ مذکور را ندارید در دو قسط متوالی آنرا پرداخت کنید.

مسوول انجمن اولیا و مربیان مدیریت آموزش و پرورش دزفول نیز به ایرنا گفت:مشارکت والدین دانش آموزان در پرداخت هزینه های مدارس الزامی نیست.

امیر ظاهرطحان افزود:کمک مالی به آموزشگاه تحت عنوان مشارکت اولیای دانش آموزان و با تایید انجمن اولیا و مربیان مطرح شده است.

وی افزود:طبق نظر انجمن اولیا و مربیان ،اولیای دانش آموزان می توانند بصورت داوطلبانه در پرداخت هزینه های مدارس سهیم باشد لذا هیچ گونه اجباری برای پرداخت این هزینه ها نباید توسط مدیران مدارس به خانواده ها اعمال شود.

مسوول انجمن اولیا و مربیان مدیریت آموزش وپرورش دزفول در خصوص مبلغ مطالبه شده از والدین دانش آموزان دبستان مذکور گفت:باید هزینه های این مدرسه جمع بندی شود تا مبلغ پیشنهادی به والدین دانش آموزان مشخص گردد.

73 هزار دانش آموز تحت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول در مقاطع مختلف تحصیل می کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo