معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی با اعلام خبر انتخاب وزارت نیرو به عنوان وزارتخانه برتر در بین سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی گفت: وزارت نیرو تا کنون به تمام اهداف از پیش تعیین شده خود نائل شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo