به گزارش برق نیوز، آقای دکتر گئورک  قره پتیان معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو ، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفتند.

 پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) بر اساس فعالیت ده سال اخیر پژوهشگران به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد و هر دو ماه یکبار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می گردند.

معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنان در رشته و حوزه های موضوعی 22گانه است.

 بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان برتر در نظر گرفته می شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo