مهندس احمديزدي معاون دفتر مديريت مصرف برق شركت توانير شركت هاي برتر در پيك تابستان 95 را شامل 4 گروه از شركتهاي توزيع و 2 گروه از شركتهاي برق منطقه اي معرفي كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo