شرکت Landis+gyr و Itron به عنوان تامین کننده پیشرو در زمینه سیستم مدیریت اطلاعات اندازه‌گیری(MDMS) در سال 2015 معرفی گردید. شرکت گارتنر بررسی‌های خود در بازار سیستم‌های مدیریت اطلاعات اندازه‌گیری جهانی به صورت گزارش‌های سه ماهه منتشر می‌نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo