در گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، برترین شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور در بخش حوادث شبکه انتقال در شاخص‌های مهندسی و سیستم‌های حفاظتی شبکه معرفی شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo