چکیده: يکي از مشکلات پيشروي سيستم هاي توليد انرژي الکتريکي دسترسي به سوخت اوليه آنها مي باشد که از طريق معرفي منابع تجددپذير نامحدود مرتفع مي گردد.

سيستم هاي رايج تجديد پذير در بازار برق، نواقص خاص خودشان از قبيل عدم پيوستگي توليد انرژي الکتريکي، تغيير شديد انرژي آنها با توجه به شرايط جغرافيايي و اقليمي و هزينه بالاي نصب را دارند.

در اين مقاله جهت رفع نواقص اشاره شده، سيستم بديع توليد انرژي الکتريکي مبتني بر انرژي حاصل از حباب پيشنهاد مي گردد، بقسمي که گاز حباب گونه خروجي فرايند الکتروليز و چشمه هاي معدني به طور بهينه فرآوري گرديده، به انژي الکتريکي تبديل مي شود. علاوه بر توليد انرژي الکتريکي، نيروگاه حبابي داراي ظرفيت تامين سوخت هيدروژن به عنوان خوراک براي صنايع مادر در آينده مي باشد.

مشاهده ی متن کامل آن در لینک زیر:

برق نیوز اقدام به انتشار مقالات علمی کنفرانس های برق مرتبط با صنعت برق نموده است. این مقالات همه از کنفرانس ها و همایش های معتبر داخلی بوده که در سالیان گذشته به چاپ رسیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo