رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت برگزاری اولین همایش ملی اقتصاد انرژی پیامی در خصوص حمایت و لزوم توجه به انرژی های تجدیدپذیر در کشور به این همایش ارسال کرد. ابتکار گفت: در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، دولت برنامه‌های مناسبی برای استفاداه از انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت به سمت اقتصاد سبز یا کم کربن دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo