به گزارش برق نیوز، به طور حسی یک لوکس، شدت روشنایی حاصل از یک شمع در فاصله یک متری است. همچنین نور ماه کامل در آسمان بدون ابر نیز حدود یک لوکس می باشد.

از طرفی “لومن” واحد اندازه گیری “مقدار نور” یک منبع نور است. یک لوکس شدت نور، معادل یک لومن نور است که به یک متر مربع از سطح می تابد. پس اگر 1000 لومن نور بر روی یک متر مربع تابیده شود شدت روشنایی 1000 لوکس بدست می دهد. و اگر همان 1000 لومن بر روی 10 متر مربع تابانده شود شدت روشنایی 100 لوکس خواهد شد.

پس روشن نمودن یک فضای بزرگتر با یک مقدار مشخص لوکس، به تعداد بیشتری منابع نور نیاز خواهد داشت.

گاها مشتریان به دنبال جواب پرسش هایی از این دست هستند که “این پروژکتور یا این چراغ برای روشن کردن چه فضایی مناسب است؟” با توجه به توضیحات فوق چنین سوالی یک پاسخ واحد نداشته و بسته به شدت روشنایی مورد نظر متفاوت می باشد. مثلا پروژکتور 60 وات اکووات با شار خروجی 5000 لومن برای تابش به فضای 10 متر مربع حدود 500 لوکس نور می دهد ولی اگر تنها یک پروژکتور برای فضای 100 متر مربعی استفاده شود تنها 50 لوکس شدت نور ایجاد می کند. 50 لوکس شدت روشنایی حداقل نور قابل قبول از نظر استاندارد های بین المللی برای محیط عمومی خارج ساختمان می باشد.

با توجه به توضیحات فوق، میزان لوکس یک لامپ یا چراغ، بسته به فضای مورد استفاده و همچنین ضریب جذب دیوارها و کف می تواند متغیر باشد. در مورد یک منبع نور فقط میزان شار نوری (لومن) مشخص و ثابت است و شدت روشنایی توسط دستگاه لوکس متر در هر نقطه از مکان مشخص می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo