سرویس علمی برق نیوز:  در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مکانیک که  شهریور ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید از بین 264 مقاله ارسالی به دبیرخانه این کنفرانس ، مقاله مهندس فرید پارسی مهر از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق بیستون تحت عنوان “مکانیابی بهینه جهت احداث نیروگاه حرارتی با استفاده از GIS  و تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP و TOPSIS – مطالعه موردی در برق منطقه ای غرب” از سوی کمیته علمی به عنوان مقاله برتر در بخش پوستر انتخاب شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

در این مقاله پژوهشی با استفاده از داده های تحلیلی سامانه اطلاعات
جغرافیائی (GIS) و با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری در شرایط عدم
قطعیت، مکان های مناسب جهت احداث نیروگاه حرارتی در محدوده برق منطقه ای
غرب (شامل استانهای کرمانشاه،ایلام و کردستان) بررسی شده و مناسب ترین نقاط
برای احداث نیروگاه با توجه به عوامل محدودیت و فاکتور های مؤثر در مسئله
مکانیابی مشخص گردیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo