بدهی چند هزار میلیاردی وزارت نیرو به تولیدکنندکان برق موجب شده تا صحبت هایی در خصوص افزایش قیمت برق در هر کیلووات به گوش برسد. همین شهریور گذشته بود که هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در خصوص افزایش قیمت برق گفته بود که افزایشی در جهت تعدیل قیمت برق صورت می گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo