کار مقاومت درمدارات برق و الکترونیک، کم کردن ولتاژ یا جریان است، مقاومت از نظر ساخت دو نوع است، یا از کربن ساخته می شود یا از کرم نیکل ، واحد مقاومت اهم است و علامت آن مانند شکل  است و هر جا قرار باشد واژه اهم نوشته شود، بجای آن از این علامت استفاده می شود

 

منبع خبر: Tabarestan Tablo