معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شركت توزيع برق شيراز گفت: براي كار روي شبكه‌هاي داخلي برق، مشتركين نبايد تنها به قطع فيوز اصلي اكتفا كنند. ممكن است به‌هر دليل شامل خطاي انساني يا مشكل‌دار بودن تجهيزات، با قطع فيوز، اتصال برق قطع نشود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo