به گزارش برق نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی مجتبی مشایخی سرپرست گروه تحقیقات و توسعه مدیریت نیروگاه با اشاره به برگزاری ممیزی یکپارچه صنعت برق در سال آینده، گفت: پس از اجرای اولین ممیزی یکپارچه صنعت برق در سال 93 و کسب نتایج قابل توجه از برگزاری آن، دومین ممیزی یکپارچه صنعت برق در سال آینده برگزار می شود که نیروگاه شهید رجایی برای کسب آمادگی و شناسایی نقاط قابل بهبود، به مدت 2 روز اقدام به برگزاری ممیزی داخلی نمود.

سرپرست گروه تحقیقات و توسعه مدیریت افزود: ممیزی یکپارچه صنعت برق به صورت دوسالانه در تمامی نیروگاه ها برگزار می گردد. این در حالی است که در ممیزی سال 93، میانگین انطباق مستندات شرکت های وابسته به صنعت برق 63 درصد و میزان انطباق مستندات نیروگاه شهید رجایی در مقایسه با کل صنعت برق 65 درصد اعلام شد.

گفتنی است اولین ممیزی یکپارچه ی صنعت برق کشور در نیروگاه شهید رجایی با حضور تیم ده نفره ی ممیزان توانیر و با هدف بررسی میزان انطباق عملکرد این شرکت با آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت نیرو و شرکت توانیر در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیستم های مدیریتی و بهره وری، سازماندهی و برنامه ریزی انسانی، آموزشی، اداری، انگیزشی، تعمیرات، تولید و مالی و پشتیبانی در اردیبهشت ماه سال 93 انجام شد که نتیجه ی آن، انطباق 65 درصدی و رضایت از واحدهای تحت ممیزی بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo