مدیر دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر، با تأکید بر ضرورت تبادل اطلاعات میان ممیزان و همکاران شرکت های توزیع برق گفت: ممیزی فنی به لحاظ ماهیت فنی و تخصصی فعالیت شرکت های توزیع، می تواند مسیر خدمات رسانی بهتر و بدون تلفات انرژی را هموار کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo