مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان گفت: به منظور مهار بحران اوج مصرف انرژي برق در مدت 15 خرداد تا 15 شهريور كه به عنوان بازه ي زماني پيك بار توليد نيروگاه هاي برق كشور محسوب مي شود خدمات پيشگيرانه و خوبي از سوي اين شركت در بخش مديريت مصرف بهينه برق انجام شده است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo