رییس انجمن مدیریت مصرف انرژی گفت: شخصیت کارتونی بابابرقی توانست تاثیرات مثبتی در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد که اگر در شرایط فعلی بخواهیم آن را تکرار کنیم دیگر نمی‌توانیم نتیجه گذشته را به دست آوریم. در حال حاضر هزینه برق مصرفی یک خانوار به طور متوسط 150 هزار تومان در سال است، لذا این اعداد نمی‌تواند انگیزه لازم را برای کاهش مصرف برق در افراد خانواده به وجود آورد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo