مدیرعامل توزیع برق خراسان شمالی در نشست مشترک با دومین گروه از سرمایه گذاران آلمانی مهلت تعیین شده برای عملیات اجرایی احداث نیروگاه ها را از زمان دریافت مجوز سانا، 15 ماه اعلام کرد و گفت: با توجه به همکاری شرکت با سرمایه گذاران در تسهیل فرآیند احداث نیروگاه، انتظار می رود در زمان تعیین شده نسبت به تحویل پروژه اقدام کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo