رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، برنامه ریزی برای توسعه صادرات را مهمترین هدف سندیکای برق در سال آینده اعلام کرد و گفت: در این زمینه اعضای سندیکا منتظر آشکار شدن نتایج برجام برای تسریع در دستیابی به اهداف هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo