وزارت نیرو می تواند با استفاده از نظام قیمت گذاری هوشمندانه برای برق بخش خانگی، علاوه بر تغییر الگوی مشترکین پرمصرف، ساختار اقتصادی صنعت برق را اصلاح نماید و گام بزرگی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این صنعت بردارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo