نفر چهارم کنکور ریاضی امسال گفت: هدفم این است که به سمت فیزیک بروم ولی فعلا قصدم این است که رشته مهندسی برق دانشگاه شریف ادامه تحصیل بدهم تا بعدا اگر نیاز بود به فیزیک تغییر رشته بدهم؛ چون از سمت رشته برق نیز می توان به سراغ کارهای فیزیکی مدنظرم حرکت کنم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo