معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره برداري شركت توانير ششم بهمن ماه 94 از نيروگاه گازي خليج فارس و روند تعميرات اساسي واحد GT11 بازديد نمودند و از نزديك در جريان پيشرفت اين تعميرات قرار گرفتند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo