معاون شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در جریان بازدید از نیروگاه بندرعباس گفت: تاکنون افراد بسیار خبره ای در این نیروگاه از نظر فنی آموزش دیده اند اما در عین حال خارج شدن این افراد از بدنه نیروگاه به یکی از معظلات آن تبدیل شده است لذا باید با ایجاد مسائل انگیزشی برای نگه داشت نیرو های خبره تلاش شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo