مصرف برق در مراسم کریسمس در آمریکا شش میلیارد و 630 کیلووات ساعت برآورد می شود که بسیار بیشتر از برقی است که السالوادور (پنج میلیارد و 350 میلیون کیلووات ساعت)‌،‌اتیوپی (پنج میلیارد و 300 میلیون کیلووات) یا تانزانیا (چهار میلیارد و 810 میلیون کیلووات)‌ در سال مصرف می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo