برق نیوز عملکرد سانا در دوره مدیریتی دکتر صادق زاده را به نظرسنجی گذاشت تا مخاطبان و کاربران خود نسبت به عملکرد این سازمان نظرات خود را اعلام نمایند. بیش از 1500 نفر در نظر سنجی شرکت کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo