به گزارش برق نیوز، در همايش معرفي مشوق هاي سرمايه گذاري احداث نيروگاه هاي تجديد پذير و پاك محدود به ظرفيت انشعاب در استان سمنان، كارشناسان واحد جلب مشاركت شركت توزيع برق استان، راهكارهاي لازم در اين زمينه را ارائه كردند.

گفتني است در راستاي اجراي تفاهم نامه في مابين شركت توزيع نيروي برق استان سمنان با سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)، همايشي با حضور جمعي از مديران شركت شهرك هاي صنعتي استان، سرمايه گذاران، مديران تعدادي از واحدهاي صنعتي، روساي انجمن هاي صنعتي، مسئولان سازمــان انرژي هاي نو ايران و كارشناسان شركت توزيع برق، در شركت شهرك هاي صنعتي سمنان برگزار شد.

يادآور مي شود در اين همايش مسائل مربوط به نحوه سرمايه گذاري در احداث نيروگاه هاي تجديد پذير محدود به ظرفيت انشعاب در واحدهاي صنعتي، قوانين و ضوابط حاكم و همچنين پيرامون احداث نيروگاه هاي خورشيدي در محل كارخانجات و موضوع خريد تضميني برق در قالب قراردادهاي 20 ساله با شركت توزيع برق استان سمنان، موارد لازم توسط مدير دفتر برق و انرژي سانا و كارشناسان اين شركت تشريح شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo