با هدف مکتوب کردن فرآیند عملی تعمیرات اساسی واحدهای بخاری، نخستین تجربه نگاری فعالیت اورهال واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی از سوی کارکنان تازه استخدام معاونت بهره برداری بخار نیروگاه انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo