این نرخ ها همانند سال گذشته به تفکیک انواع نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک و در راستای توسعه هر چه گسترده تر استفاده از این انرژی ها و حضور حداکثری سرمایه گذاران غیردولتی تصویب و اعلام گردیده است.

بر اساس این مصوبه نرخ پایه خرید تضمینی برق از واحدهائی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند، متناسباً حداکثر تا 30 درصد افزایش می یابد.در بخش دیگری از این مصوبه آمده است، وزارت نیرو سیاست کاهش تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را به صورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه ها در کشور و با در نظر گرفتن منابع مالی قابل تامین دنبال می کند.لیکن کاهش نرخ صرفاً در قراردادهای جدید اعمال خواهد شد.

 بر اساس این مصوبه مسئولیت صدور پروانه احداث متقاضیان، عقد قرارداد خرید تضمینی برق و پرداخت تعهدات تولید برق تجدیدپذیر و پاک با سازمان انرژی های نو ایران می باشد.

جدول زیر نرخ خرید تضمینی برق به تفکیک هر فناوری را نشان می‌دهد. در صورت بومی‌سازی تجهیزات فناوری‌های مربوط به انرژی تجدیدپذیر، به قیمت‌های مذکور 15 درصد افزوده می‌شود.

نوع فناوری
تعرفه خرید تضمینی (ریال بر کیلووات ساعت)
زیست توده-لندفیل
2900
زیست توده-هضم بی هوازی
3150
زیست توده-زباله سوز
5870
مزرعه بادی با ظرفیت بیش از 50 مگاوات
4060
مزرعه بادی با ظرفیت 50 مگاوات و کمتر
4970
بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر(مختص مشترکان برق و محدود به ظرفیت انشعاب
5930
مزرعه خورشیدی با ظرفیت بیش از 10 مگاوات
5600
مزرعه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات و کمتر
6750
خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات و کمتر(مختص مشترکان برق و محدود به ظرفیت انشعاب)
8730
خورشیدی با ظرفیت 20 کیلووات و کمتر(مختص مشترکان برق و محدود به ظرفیت انشعاب)
9770
زمین گرمایی(شامل حفاری و تجهیزات
5770
توربین های انبساطی
1800
بازیافت تلفات در فرایندهای صنعتی
3050
برقآبی کوچک 10 مگاوات و کمتر
3700
سایر انواع تجدیدپذیر و پاک به جز نیروگاههای برق آبی
4873

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo