گردهمايي صميمي مديران ارشد و فعالان صنعت برق و انرژي 17 اسفندماه با حضور هوشنگ فلاحتيان و اعضاي سنديکاي صنعت برق ايران در محل ساختمان اتاق ايران برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo